Είστε εδώ

Σχολές & Τμήματα

18 Τμήματα | 6 Σχολές | 6 νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνική Σχολή

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό ίδρυμα, του οποίου...

Tο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης εφαρμόζει προχωρημένες ποσοτικές-υπολογιστικές...

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων προσφέρει ένα σύγχρονο...

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί το πρώτο και...

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Μυτιλήνη  της Λέσβου, ιδρύθηκε το 1989.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας εστιάζει στην μελέτη, ανάλυση και κριτική...

Το Τμήμα Γεωγραφίας  προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες διεπιστημονικής ανάλυσης και σύνθεσης στις...

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας αξιοποιεί πλήθος κοινωνιολογικών θεωριών και μεθόδων έρευνας για την...

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας εστιάζει στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την...

Σχολή Περιβάλλοντος

Οι Περιβαλλοντικές Σπουδές αποτελούν ιδρυτικό γνωστικό πεδίο του Πανεπιστημίου Αιγαίου·...

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σύγχρονη γνώση και ερευνητική δραστηριότητα αξιοποιώντας...

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις ...

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής προσφέρει μια ολοκληρωμένη, βαθειά και πολυδιάστατη...

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

H Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδρεύει στη Χίο και...

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εκπαιδεύει την επόμενη γενιά στελεχών επιχειρήσεων και...

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση...

Αποστολή του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη...

Σχολή Θετικών Επιστημών

H Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα το Καρλόβασι της Σάμου, ιδρύθηκε το 1997.

Το Τμήμα Μαθηματικών εξειδικεύεται στην έρευνα τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εφαρμοσμένα...

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έχει...

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1987 και είναι εγκατεστημένη στο νησί της Ρόδου.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εστιάζει στην κριτική ερμηνεία των παιδαγωγικών...

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού προσφέρει υψηλού...

Αποστολή του Τμήματος  Μεσογειακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης για τη...

Current Style: Βασικό