Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Από 03.09.2018 έως και 28.09.2018

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου

ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2018.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 08.10.2018.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 01.10.2018 έως και 11.01.2019

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 22.12.2018 έως και 06.01.2019).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από 14.01.2019 έως και 08.02.2019

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2019.

Καταχώρηση βαθμολογίας από  διδάσκοντες/ουσες έως και 18.02.2019

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 11.02.2019 έως και 24.05.2019

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 22.04.2019 έως και 05.05.2019)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από 27.05.2019 έως και 21.06.2019

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 21η Ιουνίου 2019.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 01.07.2019

* Εκτός αν διαφοροποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

Αργίες

 • 28/10/2018 Εθνική γιορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (8/11), Χίου (11/11), Ρόδου (7/3, 14/11), Σάμου (6/08), Σύρου (6/12), Λήμνου (8/10)
 • 17/11/2018 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2019 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 11/03/2019 Καθαρή Δευτέρα
 • 25/03/2019 Εθνική εορτή
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 01/05/2019 Πρωτομαγιά
 • 17/06/2019 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 08/10/2018
 • Λέσβου : 08/11/2018
 • Χίου      : 11/11/2018
 • Ρόδου   : 14/11/2018
 • Σύρου   : 06/12/2018
 • Ρόδου   : 07/03/2019
 • Σάμου   : 06/08/2019