Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Από 31.08.2020 έως και 02.10.2020

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου

ορίζεται η 2α Οκτωβρίου 2020.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 12.10.2020.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 05.10.2020 έως και 15.01.2021

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2020 έως και 06.01.2021).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από 18.01.2021 έως και 12.02.2021

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2021.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 22.02.2021

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  15.02.2021 έως και 28.05.2021

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (02.05.2021) από 26.04.2021 έως και 09.05.2021)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από 31.05.2021 έως και 25.06.2021

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 25η Ιουνίου 2021.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 05.07.2021

Αργίες

 • 28/10/2020 Εθνική εορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 8/10)
 • 17/11/2020 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2021 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 15/03/2021 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03/2021 Εθνική εορτή
 • 01/05/2021 Πρωτομαγιά
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 21/06/2021 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 07/09/2020, 08/10/2020
 • Λέσβου : 08/11/2020, 17/02/2021
 • Χίου      : 11/11/2020, 22/07/2021
 • Ρόδου   : 14/11/2020, 07/03/2021
 • Σύρου   : 13/11/2020, 06/12/2020
 • Σάμου   : 11/11/2020, 06/08/2021

Current Style: Βασικό